Fra venstre: Frank, Pål og Ola T på fjelltur før turneringen.