t.v: John spiller mot Emil.
t.h: Kjell Ole spiller mot Maxim