Covid-19

Coronaviruset

Som ansvarlig arrangør har vi ansatt vår egen smitteansvarlig i tillegg til resten av stabben.

Som ansvarlig arrangør forholder vi oss til lokale- og nasjonale retningslinjer. Vi forventer at deltakerne setter seg inn i de smittevernreglene som til en hver tid gjelder. Vi er allerede i gang med å utarbeide en liste over de som skal delta.

Det er dessverre slik at enkelte er i risikogruppen. Vi anbefaler de av dere som faller inn under denne kategorien om å vurdere nøye om det er verdt å delta. Sjakk vet vi at mange verdsetter høyt, men egen helse bør komme fremst i rekken.

Vi har på eget initiativ bestemt at personer som har vært utenfor landegrensene inntil 10 dager før turneringsstart, IKKE får delta under årets turnering. Dette gjelder ALLE land, selv om de er kategorisert som grønn av FHI. Vi kan selvsagt ikke sjekke opp hver deltaker, men vi håper alle respekterer denne avgjørelsen.

Tilreisende med fly bør bestille billetter med kredittkort og ha reiseforsikring i orden når man bestiller. På den måten er du sikret hvis du blir syk eller andre uforutsette ting skulle oppstå.

Sortland Sjakklubb kan ikke holdes ansvarlig for de utgifter eller merutgifter du påføres i forbindelse med avlysning av arrangementet.