Covid-19

Coronaviruset

Som ansvarlig arrangør forholder vi oss til lokale- og nasjonale retningslinjer.

Det er fortsatt utfordringer knyttet til pandemien. Sortland og Vesterålen har gjennom hele 2020 vært godt skjermet, selv om det har vært en og annen smittet. Forhåpentligvis ser vi en synkende smittekurve i hele landet og mindre restriksjoner i tiden som kommer.

Vi anbefaler fortsatt våre gjester om å benytte seg av kredittkort når dem bestiller reiser med fly og annen transport. Reiseforsikring er også lurt å ha!

Sjakklubben kan ikke holdes ansvarlig for de utgifter eller merutgifter du påføres i forbindelse med avlysning av arrangementet grunnet Covid-19 restriksjoner.